Full 1
Ochrana krajiny Karpát
Ochrana krajiny Karpát
Ochrana krajiny Karpát
Full 1
Full 2
Ochrana krajiny Karpát
Ochrana krajiny Karpát
Ochrana krajiny Karpát
Full 2
Full 3
Ochrana krajiny Karpát
Ochrana krajiny Karpát
Ochrana krajiny Karpát
Full 3
Full 4
Ochrana krajiny Karpát
Ochrana krajiny Karpát
Ochrana krajiny Karpát
Full 4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktuálny Projekt

rekordy-slovenska-facebook-banner-terra-carpathica

Najnovšie články

Človek a krajina

Človek už viac ako 5000 rokov kontinuitne osídľuje územie Slovenska. Pred tým, ako krajinu začal výrazne meniť, bol podobne ako iné živočíšne druhy súčasťou prírodných ekosystémov. Rozvoj nastal asi pred 2000 rokmi, kedy s rozvíjajúcim sa poľnohospodárstvom a osídľovaním krajiny, rástol dopyt po pôde. To malo za následok intenzívne klčovanie lesov, odvodňovanie mokradí, reguláciu riek a neskoršie znečistenie vôd a ovzdušia. V konečnom dôsledku tieto zmeny spôsobili zmenu rozšírenie pôvodných ekosystémov, s čím súvisí vyhynutie viacerých rastlinných a živočíšnych druhov. Neuvedomelé zásahy človeka do prírody a jej znečisťovanie naďalej spôsobujú, že život je pre rôzne organizmy stále ťažší. Mnohé druhy sa stali už len vzácnymi alebo ohrozenými. Aby sme neprišli aj o to posledné prírodné bohatstvo, ktoré nám zostalo, musíme zvýšiť našu snahu o zachovanie zdravého životného prostredia pre všetky živočíšne druhy.

“Cesta dlhá tisíc míľ začína jediným krokom”

Lao Tzu

CHRÁŇME SI SVOJU KRAJINU

Chceli by sme všetkých prívržencov ochrany prírody a krajiny privítať na našej stránke Terra Carpathica, prostredníctvom ktorej sa budeme snažiť zveľaďovať naše životné prostredie. Veríme, že čoskoro vytvoríme veľký a silný tím ľudí, ktorým naše okolie nie je ľahostajné.