Ako darovať 2% z dane?

Zamestnanci

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Žiadosť nájdete TU

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane: Tlačivo nájdete TU

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sme pre Vás už vyplnili: Vyhlásenie nájdete TU

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzické osoby

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.

3. Vyplňte nasledovné údaje našej organizáce, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť.

IČO: 50131371
Právna forma: občianske združenie
Názov: Terra Carpathica
Ulica: Bratislavská
Číslo: 580
PSČ: 900 46
Obec: Most pri Bratislave

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

5. Tlačivá na stiahnutie: Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Právnické osoby

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €. 

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 

3. Treba mať na pamäti: 
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

4. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľovi vašich 1% resp. 2%. Budeme tak vedieť, kto percentá z dane daroval a poďakovať.

5. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1 % alebo 2 % z dane vyplňte naše údaje:

IČO: 50131371
Právna forma: občianske združenie
Názov: Terra Carpathica
Ulica: Bratislavská
Číslo: 580
PSČ: 900 46
Obec: Most pri Bratislave

6. Vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Tlačivá na stiahnutie: Daňové priznanie právnických osôb

Ďakujeme, že Vám na našom životnom prostredí naozaj záleží!