Príroda

Vďaka rozmanitému geologickému zloženiu pohoria sa Malé Karpaty stali domovom početných zástupcov fauny a flóry, z ktorých sa niektoré druhy v iných častiach Slovenska nenachádzajú. Ich jedinečnosť podmieňuje význam mnohých lokalít, ako sú napríklad južné svahy záhorskej strany pohoria, či na vrcholoch vystupujúce vápencové bralá. Okrem týchto endemitov, môžu milovníci prírody obdivovať lúky s bohatou kvetenou, dynamický vodný svet jazier a potokov či život v prítmí hlbokých lesov.

História

Výhodná geografická poloha pohoria, ktorá akoby tvorila dlhú hradbu medzi okolitými krajinami a príjemná klíma, robí kraj Malých Karpát príťažlivým miestom pre život človeka už niekoľko stáročí. Prvé známky osídlenia Malých Karpát siahajú do staršej doby kamennej. Na jej sklonku ľudia začali prechádzať na obhospodarovanie pôdy, pričom zakladali prvé obydlia a osady, na mieste ktorých dnes stoja niektoré väčšie mestá a obce. Následný vývoj dejín sem prinášal viaceré kultúry. Striedali sa tu národy Skýtov, Keltov, Germánov, Rimanov až po príchod Slovanov v 5. storočí. Vývoj Uhorského štátu, v 11. storočí, spôsobil rozvoj Veľkomoravských hradísk, ktoré sa v nasledujúcich storočiach premieňali na sieť hradov, chrániacich hranice štátu, či iné strategicky významné oblasti. Práve tieto majestátne pamätníky histórie, roztrúsené po Malých Karpatoch, dotvárajú našu krajinu dodnes. Posledná etapa osídľovania, s ktorou prichádzajú i v súčasnosti udržiavané tradície, nastáva v 12. a 13. storočí. Vlna nemeckých kolonizátorov prináša do pohoria nové poznatky z oblasti lesného hospodárstva, remeselníctva, baníctva a napokon dnes najvýznamnejšieho vinohradníctva.

Kultúra

Oberačkové slávnosti, sviatočné tradície, remeselníctvo či ľudový folklór sú mnohé z odvetví, ktorými si miestny ľud spríjemňoval život v neľahkých životných situáciách. Doba stále napreduje, no zaužívané zvyklosti si udržiavajú svoju tradíciu, ktorá patrí k životu, v krajine Malých Karpát, dodnes.

Ochrana prírody

Potenciál Malých Karpát, z pohľadu ochrany prírody, sa začal vytvárať až v 90. rokoch predminulého storočia. Pohľad na pohorie či les, ako zdroj ekonomicky výhodných surovín, začal postupne ustupovať estetickosti a záujmu štúdie rôznych prírodovedných odvetví, ktoré poukázali na dôležitosť zachovania viacerých ohrozených, neživých či živých, zložiek prírody. Táto skutočnosť, spolu s nástupom popularizácie turizmu, umožnila v roku 1976 vznik Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.