O nás

Terra Carpathica

             Sme ochranárska organizácia zameraná predovšetkým na ochranu a zveľaďovanie Karpatskej krajiny, so zreteľom na oblasť pohoria Malé Karpaty. Do platnosti sme vstúpili v roku 2016. Našim hlavným poslaním je ochrana a revitalizácia kultúrno-historických a prírodných zaujímavostí, ako aj osvetová činnosť v tejto oblasti. Chceme, aby naša organizácia pomáhala odstraňovať pre prírodu nežiaduce a nerozvážne zásahy, hlavne zo strany človeka, ale aj krajinu zveľaďovala v podobe návrhov na vytváranie nových chránených území.

           Náš ciel spočíva aj v snahe zapojiť širšiu verejnosť a ukázať jej potenciál Malých Karpát, a to nie len v čoraz viac narastajúcej urbanizácii, ale aj vzájomnej prírodno-kultúrnej kooperácii. V neposlednom rade by sme chceli všetkým tým, ktorým nie je naša krajina ľahostajná, ukázať aké poklady ukrýva. Na stránke našej organizácie tak budeme okrem projektov slúžiacich k ochrane krajiny, zverejňovať aj prírodno-historicko-kultúrne zaujímavosti Karpatskej krajiny. Veríme, že každý si nájde u nás práve to, čo pre neho robí našu krajinu takú vzácnu a nenahraditeľnú.

             Náš tím tvoria mladí ľudia, z rôznych odborných odvetví, ktorí ako celok prinášajú nový pohľad na situáciu a riešenie problémov v ochrane krajiny. Veríme, že spolu s vami prispejeme k jej záchrane a budeme sa snažiť, aby aj ďalšie generácie mohli obdivovať nie len kultúrnu, ale aj prírodnú krajinu našej vlasti.

Mgr. Maroš Ondrejka - Predseda, zakladateľ združenia

Environmentálny ekológ so zameraním na udržateľný rozvoj.anietený cestovateľ, fotograf a dokumentarista slovenskej, ale aj inej prírody.

terezia-zelmanova-terra-carpathica

Bc. Terézia Zelmanová - Projektový manažér

Študentka ekológie. Zakladateľka študentského spolku PriF UK Sustainability. Cestovateľka so zreteľom na návraty k prírode.

Mgr. Kliment Ondrejka - Tajomník

Geograf a kartograf. Zakladateľ značky Rekordy, ktorú Terra Carpathica znova reštartuje a modernizuje.

Erik Pauer

Vášnivý milovník prírody, turista, cyklista a prieskumník. Fotograf so zameraním na prírodné krásy, podzemie a architektúru