Read more about the article Vzácni obyvatelia podzemia
Podkováre malé čakajú v zimnom spánku na príchod jari

Vzácni obyvatelia podzemia

Neodmysliteľným domovom netopierov boli oddávna jaskyne, ktoré spolu s rôznymi skalnými, alebo stromovými  dutinami s obľubou vyhľadávali najmä počas obdobia zimného spánku tzv. hibernácie. Nástup človeka a ďalší rozvoj jeho spoločnosti si vyžadoval nové materiálne zdroje, ktoré zo začiatku

0 Comments